CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY

alt

MINISTRY OF TRANSPORT
TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INCORPORATED (TEDI)

WATERWAY ENGINEERING CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

 

Dự án đã thực hiện

Công trình đường bộ

  CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ   TT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ VỊ TRÍ DỰ ÁN THỜI GIAN LOẠI HÌNH ...

Xem tiếp

Công trình Đường thủy

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN – KHU VỰC MIỀN BẮC TT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ VỊ ...

Xem tiếp

Công trình Hạ tầng Kỹ

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN TT TÊN DỰ ÁN VÀ CÔNG VIỆC CHỦ ĐẦU TƯ VỊ TRÍ DỰ ÁN THỜI GIAN 1 Dự án ...

Xem tiếp

Công trình thủy lợi và

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU VỀ THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ TT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ VỊ ...

Xem tiếp

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY
Địa chỉ: Số 29 Phố Khương Hạ - Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam
ĐT: 84.4.8584450 - Fax: 84.4.8586129 - Email: Tediwecco@tediwecco.vn
Thiết kế bởi Cafesangtao., JSC